βοτανικός κήπος 7

βοτανικός κήπος 7

Ασυντήρητα ξύλα, άδεια τεχνητή λίμνη και σκουπίδια.