βοτανικός κήπος 6

βοτανικός κήπος 6

Σπασμένα παράθυρα, γραμμένη πόρτα και τοίχοι.