βοτανικός κήπος 5

βοτανικός κήπος 5

Η εγκατάλειψη είναι παραπάνω από εμφανής.