βοτανικός κήπος 2

βοτανικός κήπος 2

Κατεστραμμένοι διάδρομοι και χόρτα άκοπα.