Αττική οδός

Τεχνικά Έργα

Τεχνικά έργα και ανάπτυξη

Σήμερα λέω να μιλήσουμε για την ανάπτυξη. Η Πετρούπολη τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πληθυσμιακά, όμως χωρίς καμία ανάπτυξη στο τεχνικό κομμάτι. Χωρίς κανένα είδος υποδομής για να κάνει πιο άνετη την ζωή των πολιτών της. Όλοι ξέρουμε πως το γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται η περιοχή μας δεν έχει κανένα πέρασμα εισόδου και εξόδου. Δεν …

Τεχνικά έργα και ανάπτυξη Read More »