κοινωνία

Κέντρο προσοχής

Στο κέντρο της προσοχής μας ο άνθρωπος

Στη διάρκεια της θητείας μας, ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μας και βασικό μέλημά μας, ήταν ο άνθρωπος και οι ανάγκες του.  Πιστεύουμε σε μια κοινωνία  που θα χαρακτηρίζεται από συνοχή, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους και θα ενισχύει αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Έτσι θέλουμε να είναι η κοινωνία  της πόλης μας και …

Στο κέντρο της προσοχής μας ο άνθρωπος Read More »